Als er bij ons overlast is in het appartementencomplex, bij wie mag ik dit melden?

Als er in uw complex een huismeester is dan mag u overlast bij de huismeester melden. Is er geen huismeester in uw complex? Dan mag u een melding doen bij de bewonersconsulent via een fomulier Melden overlast.