De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek kunt u soms een heleboel ergernissen oplossen. Komt u er samen niet uit? Geeft u dit dan schriftelijk door via het overlastformulier Melden overlast