Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Bij overlast adviseren wij u eerst zelf in gesprek te gaan met uw buren. Zij zijn zich er niet altijd van bewust dat zij u overlast bezorgen. Als een goed gesprek niet helpt,  kunt u Buurtbemiddeling inschakelen: website: Buurtbemiddeling. Mocht dit niet leiden tot goede afspraken, dan kunt u een melding doen via het formulier 'Melden overlast' Uw melding wordt vastgelegd in een dossier en de bewonersconsulent neemt contact met u op. Op onze website vindt u tips om overlast te voorkomen, maar ook tips die u helpen om in geval van overlast het gesprek aan te gaan.