Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

Bij overlast adviseren wij u eerst zelf in gesprek te gaan met uw buren. Zij zijn zich er niet altijd bewust dat zij u overlast bezorgen. Als een goed gesprek niet helpt,  kunt u Buurtbemiddeling inschakelen:  website: Buurtbemiddeling. Mocht dit niet leiden tot goede afspraken, dan kunt u een melding doen via het formulier: 'Melden overlast'. Uw melding wordt vastgelegd in een dossier en de bewonersconsulent neemt contact met u op. Op onze website vindt u tips voor het voorkomen van overlast, maar ook tips die u helpen het gesprek aan te gaan.