Het verloedert in de straat. Jullie moeten beter selecteren wie jullie waar plaatsen.

Binnen het huidige woonruimteverdeelsysteem reageren mensen die interesse hebben in een woning, zelf op het woningaanbod. De persoon die het langst ingeschreven staat, komt op de eerste plaats. De selectie wordt automatisch aangemaakt op basis van inschrijfdatum. Een deel van ons woningaanbod wordt via loting aangeboden. De computer bepaalt wie er eerste kandidaat is. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.