Vrije sector huur

Centrada is er voor iedereen die niet of moeilijk aan een huis kan komen
We zien sinds een paar jaar dat mensen met een middeninkomen steeds moelijker een woning vinden in Lelystad. Dit zijn mensen met een inkomen tot € 66.050 (prijspeil 2023). Ze komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Ook verdienen ze te veel voor een reguliere sociale huurwoning, maar te weinig om bij een commerciële partij een vrije sector woning te huren of een woning te kopen. Door woningen in de vrije sector aan te bieden wil Centrada deze groep, die in de knel zit, helpen.

Voordelen: doorstroom en diversiteit in de wijk
Door het aanbieden van vrije sector huurwoningen helpen we niet alleen de doelgroep middeninkomens. Er zijn ook andere voordelen. Zo wordt door de beschikbaarheid van vrije sector woningen de doorstroom vanuit de reguliere sociale huurwoningen gestimuleerd. Daardoor komen deze woningen vrij voor woningzoekenden met een laag inkomen. Door in elke wijk gevarieerd woningaanbod te bieden, vergroten we ook de diversiteit aan mensen in de wijken. Dit heeft vaak een positief effect op de leefbaarheid.

Aanbieden sociale huurwoningen kerntaak
Het aanbieden van sociale huurwoningen is de kerntaak van iedere woningcorporatie. Dus ook die van Centrada. Ons bezit bestaat dan ook voor 95% uit sociale huurwoningen en maximaal voor 5% uit vrije sector huurwoningen.