Vrije sector huur

Centrada is er voor iedereen die niet of moeilijk aan een huis kan komen
We zien sinds een paar jaar dat mensen met een middeninkomen steeds moelijker een woning vinden in Lelystad. Dit zijn mensen met een inkomen tot € 71.550 (prijspeil 2024). Ze komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Ook verdienen ze te veel voor een reguliere sociale huurwoning, maar te weinig om bij een commerciële partij een vrije sector woning te huren of een woning te kopen. Door woningen in de vrije sector aan te bieden wil Centrada deze groep, die in de knel zit, helpen.

Voordelen: doorstroom en diversiteit in de wijk
Door het aanbieden van vrije sector huurwoningen helpen we niet alleen de doelgroep middeninkomens. Er zijn ook andere voordelen. Zo wordt door de beschikbaarheid van vrije sector woningen de doorstroom vanuit de reguliere sociale huurwoningen gestimuleerd. Daardoor komen deze woningen vrij voor woningzoekenden met een laag inkomen. Door in elke wijk gevarieerd woningaanbod te bieden, vergroten we ook de diversiteit aan mensen in de wijken. Dit heeft vaak een positief effect op de leefbaarheid.

Aanbieden sociale huurwoningen kerntaak
Het aanbieden van sociale huurwoningen is de kerntaak van iedere woningcorporatie. Dus ook die van Centrada. Ons bezit bestaat dan ook voor 95% uit sociale huurwoningen en maximaal voor 5% uit vrije sector huurwoningen.

Woningbezit Centrada (ruim 9.000 woningen)

Veelgestelde vragen

Voor wie zijn de vrije sector woningen?

De vrije sector woningen zijn bestemd voor mensen met een (laag) middeninkomen. Een vrije sector woning is voor een alleenstaande of een meerpersoonshuishouden met een inkomen tot € 71.550 (prijspeil 2024).

Waarom biedt Centrada vrije sector woningen aan?

Centrada ziet dat mensen met een middeninkomen steeds moelijker een woning vinden in Lelystad. Dit zijn mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning of om een vrije sector huur ruim boven de €1.000 te kunnen betalen die door commerciële partijen wordt gevraagd. Door woningen in de vrije sector aan te bieden wil Centrada een groep bedienen die in de knel zit.

Jullie bieden nu de grotere woningen aan als vrije sector woningen. Ik heb een laag inkomen en een gezin. Waarom komt zo’n woning voor ons niet beschikbaar?

Centrada kiest ervoor om een aantal grotere woningen beschikbaar te maken in de vrije sector. We doen dit, omdat er ook onder deze doelgroep een behoefte aan passende woonruimte is. Daarnaast zorgt Centrada ervoor dat er ook grotere woningen met een sociale huurprijs beschikbaar blijven voor lagere inkomens.

Hetzelfde soort huis naast mij is te huur / is verhuurd voor een hogere huurprijs. Betekent dat dat mijn huurprijs ook omhoog gaat?

De overheid bepaalt jaarlijks de maximum huurprijs en het percentage waarmee de huur mag stijgen. Centrada gebruikt deze voor het aanpassen van de huurprijs. Jaarlijks vindt er op 1 juli een aanpassing van de huurprijs plaats. Meestal betekent dit een huurverhoging. Als u in een sociale huurwoning woont dan betaalt u de huur die past bij het type en de grootte van uw woning. Deze verschilt met de huurprijs voor vrije sector woningen. Als u in een sociale huurwoning woont kunt u dus niet gevraagd worden om de huurprijs voor een vrije sector woning te gaan betalen. Wel is het mogelijk dat u op basis van uw inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. Huurders die met een hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen kunnen hiermee te maken krijgen. 

Meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing. 

Wat is het kwaliteitsverschil tussen een sociale huurwoning en een vrije sector woning?

Het verschil ziet u terug in de grootte, ligging of in het uitrustingsniveau van de woning. Vergeleken met omliggende woningen is een vrije sector woning vaker een hoekhuis en/of heeft het een grotere tuin, een garage of een betere ligging. Ook kan het verschil zitten in het uitrustingsniveau. Hier kan het verschil gemaakt worden door het plaatsen van een keuken met inbouwapparatuur (kookplaat, vaatwasser, oven en koelkast). Bij keukens jonger dan 10 jaar die technisch in goede staat zijn, wordt de bestaande keuken uitgebreid.

Hoe zijn de vrije sector woningen te herkennen op onze website?

Vrije sector woningen worden geadverteerd bij ons woningaanbod. Ze hebben een speciale oranje banner met de tekst:

  • Vrije sector huurwoning
  • Geen huurtoeslag mogelijk

In de advertentie staat de extra kwaliteit duidelijk beschreven. Bijvoorbeeld dat het om een hoekhuis of grotere woning gaat, het huis een garage of grotere tuin heeft of een hoger uitrustingsniveau.

Moet ik voor een vrije sector woning een borgsom betalen?

Nee. Wanneer u een woning bij Centrada gaat huren betaalt u geen borg.