Centrada, HVOB en gemeente tekenen voor versnelling nieuwbouw en betere doorstroom in Lelystad

Gemeente Lelystad, huurdersbelangenorganisatie HVOB en woningcorporatie Centrada ondertekenden op woensdag 7 december de prestatieafspraken voor 2023. Dit feestelijke moment was in de nieuwbouw aan de Grietenij 15 in ‘Hooghe Bomen’.

De opgaven in de stad zijn groot. Er is sprake van grote woningnood, waarvoor veel nieuwbouw nodig is. Vanwege de hoge energieprijzen is het nog belangrijker geworden om de bestaande woningen te verduurzamen. “Dit vraagt meer dan ooit om een goede samenwerking. Door als partners vanuit onze gezamenlijke ambities intensief samen te werken, verwachten we de grote uitdagingen aan te kunnen. Zo houden we wonen in Lelystad bereikbaar en aantrekkelijk”, licht wethouder Dennis Grimbergen toe.

Wonen bereikbaar maken
Lelystad heeft de ambitie om fors te groeien. “We willen dat iedereen binnen een acceptabele zoekduur van ongeveer twee jaar een woning vindt, die past bij de leefwijze en levensfase van de woningzoekende. Dit betekent onder andere een versnelling van de nieuwbouw. Belangrijk is om te zorgen, dat er een continue bouwstroom op gang komt, waarbij locaties steeds vijf jaar vooruit gewaarborgd zijn. Hierover hebben we met de gemeente en HVOB afspraken gemaakt. Zo zorgt de gemeente Lelystad met Centrada volgend jaar voor plekken in de stad om 415 woningen te bouwen. In de jaren daarna starten we samen de voorbereidingen voor 250-300 woningen per jaar,” aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada.

Diversiteit vergroten en doorstroom stimuleren
Een ander belangrijk speerpunt is het vergroten van de diversiteit in de wijken in Lelystad. In nieuwbouwprojecten wordt gevarieerd gebouwd, zowel voor wat betreft woningtype als prijs. “Om meer mensen een passende woning aan te kunnen bieden heeft het stimuleren van doorstroom ook onze aandacht”, vertelt Laurens Meerten, voorzitter HVOB. “Doorstroom tussen koop en huur (en omgekeerd), tussen sociale huur en vrije sector huur en tussen verschillende woningtypen en huurprijzen, bijvoorbeeld bij het bereiken van een andere levensfase. Hiermee brengen we een beweging op gang waardoor meer woningen vrij komen.”

Betaalbaar wonen
De drie partijen zetten verder zoveel mogelijk in op de verlaging van de woonlasten. Onder andere door het nemen van maatregelen om de energielasten te verlagen. Centrada gaat door met het isoleren van woningen en plaatst komend jaar bij meer dan 1.400 woningen zonnepanelen. Partijen zetten zich gezamenlijk in om bewoners te informeren over wat zij zelf kunnen doen om hun energieverbruik te verlagen. En ze trekken samen op bij het bieden van gerichte hulp om huurachterstanden te voorkomen, bijvoorbeeld door het actief inzetten van De VoorzieningenWijzer.

Wijkaanpak Lelystad-Oost
De gemeente Lelystad, Centrada en HVOB investeren samen met andere maatschappelijke partners in een meerjarige samenwerking voor het verbeteren van de leefbaarheid in Lelystad-Oost, onder de naam Samen Lelystad Oost. Het project ‘Prettig wonen in de Wold’ start als proeftuin. Hier krijgen 118 huurwoningen en ongeveer 22 particuliere woningen groot onderhoud. Ook worden ze energetisch verbeterd. Hierbij gaat het om het aanbrengen van HR++ glas, mechanische ventilatie, isolatie en/of zonnepanelen. Daarnaast worden ook de openbare ruimte en de tuinen aangepakt.

De volledige Prestatieafspraken 2023 vindt u hier.