Intensieve samenwerking voor beter wonen in Lelystad

Versnelling en concretisering nieuwbouwlocaties (vijf jaar vooruit), het verder verduurzamen van woningen en het verbeteren van de leefomgeving met speciale aandacht voor Lelystad Oost. Dit en meer staat in de Prestatieafspraken 2024 – 2027 die op 14 december door Centrada, gemeente Lelystad en huurdersbelangenvereniging HVOB zijn ondertekend.

Samen richten we ons op beter wonen in Lelystad. Dit vraagt meer dan ooit om een goede samenwerking. Door als partners vanuit de gezamenlijke ambities intensief samen te werken, verwachten we die ambities waar te kunnen maken.

Samen streven we naar een stad waar wonen niet alleen bereikbaar, maar ook aantrekkelijk en duurzaam is. 
De concrete afspraken die voor 2024 gemaakt zijn tussen de drie partijen leest u in de Prestatieafspraken 2024 – 2027.