Huur betalen

Als u een woning, garage of parkeerplaats van ons huurt, betaalt u voor of op de eerste dag van elke maand de huur aan Centrada. De huur is opgebouwd uit twee soorten kosten: de huurprijs en eventueel een voorschot voor servicekosten. U betaalt servicekosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van gezamenlijke delen van uw woongebouw en de aanwezigheid van een huismeester. De huurprijs van uw woning wordt elk jaar aangepast. U ontvangt elk jaar voor 1 mei een brief van ons over deze huuraanpassing.

U kunt op onderstaande manieren de huur betalen:

 • Automatische incasso. Wilt u automatisch betalen? Vul het machtigingsformulier (SEPA) in. Stuur het ingevulde formulier naar wonen@centrada.nl. Het is ook mogelijk een machtigingsformulier op te halen op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad.
 • Zelf overmaken naar rekeningnummer NL44 BNGH 0285 0356 14. Graag onder vermelding van uw klantnummer. We adviseren u om hiervoor een periodieke betaalopdracht in te stellen bij uw bank.
 • U kunt op afspraak uw huur via pin betalen op ons kantoor. Bel hiervoor met (0320) 239 600. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Rekeningnummer wijzigen

Uw rekeningnummer wijzigt u via het formulier Rekeningnummer wijzigen. Betaalt u via automatische incasso? Vult u dan ook een nieuw machtigingsformulier (SEPA) in.

Huuropbouw

Hoe bepaalt Centrada de huurprijzen?

Voor het bepalen van de aanvangshuren kijkt Centrada naar de grootte van de woning, het woningtype (eengezinswoning of appartement) en de energiezuinigheid van een woning. Daarnaast kan de uitrusting van een woning meespelen in de huurprijs. Zo kost een goed geïsoleerde eengezinswoning die voorzien is van een luxe keuken met inbouwapparatuur, badkamer met dubbele wastafels, bad en aparte douche en een eigen parkeerplaats meer dan een even grote eengezinswoning die dit niet heeft.

Uitzonderingen op bepaling huurprijzen

Normaal gesproken bepaalt de kwaliteit van de woning de huurprijs. Echter als Centrada deze kwaliteit ‘doorberekend’ neemt voor bepaalde doelgroepen het aantal betaalbare huurwoningen af. Dat willen wij niet en daarom hanteert Centrada voor bepaalde woningen een lagere huurprijs. Te denken valt aan woningen voor jongeren en grote gezinnen. Bij vrije sector huurwoningen bepaalt de markt de huurprijs.

Bijkomende (service)kosten

Het kan zijn dat u ook betaalt voor servicekosten. Deze bijkomende kosten zijn niet voor alle huurders hetzelfde, maar zijn afhankelijk van waar u woont en welke diensten u afneemt, bijvoorbeeld:

 • Rioolontstoppingsfonds
 • Glasfonds/verzekering
 • Onderhoudsabonnement
 • Zonnepanelen
 • Parkeerplaats
 • Stroomverbruik voor de algemene ruimten*
 • Schoonmaak algemene ruimte(n)*
 • Glasbewassing*
 • Kosten alarmering lift (telefoonkosten lift)*
 • Onderhoud groenvoorziening*
 • Huismeester*
 • Lidmaatschap Huurdervereniging Ons Belang (HVOB)

De kosten van een aantal diensten (hierboven met * aangeduid) worden vooraf geschat. Hiervoor betaalt u maandelijks een voorschotbedrag. Na elk kalenderjaar (uiterlijk eind april) ontvangt u de afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. Meer informatie leest u in de Servicekostenwijzer

Voorschotbedragen en eindafrekening

Voorschotbedragen en eindafrekening

In uw huurcontract en in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing vindt u exact terug voor welke bijkomende kosten u betaalt en hoe hoog dit bedrag is. De kosten van een aantal diensten (onder het punt 'bijkomende kosten' met * aangeduid) worden vooraf geschat. Het bedrag dat u maandelijks aan servicekosten moet betalen, is een voorschot voor geleverde diensten. Na elk kalenderjaar (uiterlijk eind april) ontvangt u de afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. Deze afrekening en/of de verwachte prijsstijgingen bepalen de voorschotbedragen die u vanaf 1 juli betaalt. Eventuele wijzigingen melden we in de brief over de jaarlijkse huuraanpassing. Meer informatie over servicekosten vindt u in de Servicekostenwijzer.