Onze huisregels

De medewerkers van Centrada doen hun uiterste best om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. We willen dat u zich thuis en op uw gemak voelt. We vinden het even belangrijk dat onze medewerkers zich veilig voelen op hun werk. Daarom hebben we huisregels opgesteld. Naast de huisregels voor klanten hebben we ook huisregels die gelden voor onze medewerkers. Want bij Centrada staat de klant centraal!

Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij behandelen u met respect en staan u op vriendelijke wijze te woord.
 • Wij geven u voldoende informatie over de dienstverlening van Centrada
 • Wij gaan op discrete wijze met uw persoonlijke gegevens om.
 • Wij houden ons aan gemaakte afspraken.
 • Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan maken we hierover afspraken.
 • Eventuele problemen bespreken we zo snel mogelijk met u en lossen we waar mogelijk op.

Wat verwachten wij van u?

 • U behandelt onze medewerkers met respect en staat ze beleefd te woord.
 • U stelt zich tijdens een gesprek voor aan onze medewerkers.
 • U neemt tijd voor het gesprek: schakel uw mobiele telefoon uit tijdens het gesprek met onze medewerker(s).
 • U gunt de ander privacy; houd afstand.
 • U neemt uw huisdier niet mee naar binnen. Met uitzondering van een hulphond.
 • U houdt zich aan gemaakte afspraken
 • U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Wat tolereren wij niet?

Onderstaande geldt voor alle klantcontacten en communicatiekanalen. Daarnaast gelden de regels ook voor medewerkers die namens Centrada werkzaam zijn.

 • Handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld.
 • Schreeuwen, schelden, beledigen of discriminerende taal.
 • Het gooien met, of vernielen van spullen.
 • (seksueel) Intimideren.
 • Het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk
 • Bedreigen van medewerkers
 • Het lastig vallen van andere aanwezigen.
 • Het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s).
 • Elke andere vorm van agressie en geweld.

Centrada is actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij hebben speciaal voor deze kanalen nog een aantal aanvullende spelregels.

 • Agressieve uitingen, grof taalgebruik, beledigingen of discriminatie in reacties accepteren wij niet. Deze worden van onze pagina verwijderd. 
 • Berichten waarin een medewerker van Centrada bij naam wordt genoemd worden verwijderd.
 • Commerciële berichten zoals reclame of spam worden verwijderd.
 • Wij gaan op sociale media niet in op persoonlijke kwesties of dossiers. Hiervoor nemen wij graag persoonlijk contact met u op. Uw contactgegevens deelt u met ons via een persoonlijk bericht.

Begrip voor elkaar

Als bezoeker van Centrada verkeert u soms in een moeilijke situatie. Onze medewerkers tonen daarvoor begrip. Wij kunnen echter niets veranderen aan wettelijke regels, de wachttijd voor een woning of de regels voor urgentie. Soms lukt het niet om uw vraag direct te beantwoorden. Of lopen zaken anders dan aanvankelijk was gepland. En ook onze medewerkers kunnen een fout maken. We snappen dat dit voor u frustrerend is en dat u dan boos bent op Centrada. U mag daar ook best wat over zeggen. Maar boosheid mag niet leiden tot disrespectvol gedrag of nog erger….. (verbale) agressie en geweld tegen onze medewerkers. Daarom zoeken zij, samen met u, naar de beste oplossing voor uw situatie.

Wij vertrouwen erop dat u onze huisregels zult respecteren

Onze medewerkers zullen u hierop wijzen, mocht u het een keer vergeten. Respecteert u de huisregels niet, dan helpen onze medewerkers u niet verder. Ook kunnen er maatregelen getroffen worden. Dit kan een schriftelijke waarschuwing zijn, ontzegging van de toegang tot het kantoor of ontbinding van de huurovereenkomst. De door u aangerichte schade verhalen wij altijd op u. Alle incidenten registreren wij. Bij een strafbaar feit schakelen wij altijd de politie in.