Privacy

Privacystatement

Centrada is een woningcorporatie en dat brengt mee dat wij persoonsgegevens van huurders verwerken. Centrada neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  • Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Het privacy statement is gericht op onze huurders, maar de werkwijze geldt ook voor persoonsgegevens van woningzoekenden, kopers, stakeholders, ketenpartners, etc.

Mocht u vragen hebben over dit privacystatement dan kunt u een bericht sturen aan privacy@centrada.nl