Compliment of klacht

Als huurder of woningzoekende mag u van ons goede service verwachten. Bent u tevreden of juist niet? Wij horen het graag!

Een klacht indienen

Bent u niet tevreden? Meld uw klacht via ons digitale klachtenformulier. Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u uw klachtenbrief sturen naar Centrada, t.a.v. Klantenservice, Postbus 120, 8200 AC in Lelystad.

Wat doet Centrada met uw klacht?

U ontvangt binnen één werkdag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We proberen binnen drie werkdagen contact met u op te nemen om uw klacht persoonlijk met u te bespreken. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. In de folder ''Niet tevreden over Centrada?' vindt u meer informatie over de procedure die Centrada volgt bij het afhandelen van klachten.

Klacht melden bij Geschillencommissie

Klachten lossen we samen op. Komen we er niet uit? Dan is er de geschillencommissie. Een klacht meldt u altijd eerst bij Centrada. Elke woningcorporatie heeft een interne klachtenprocedure. Voordat u een klacht meldt, volgt u eerst deze procedure. Bent u niet tevreden met de oplossing of de afhandeling van uw klacht? Dan is er sprake van een geschil. U kunt deze melden bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie is onafhankelijk
In totaal bestaat de geschillencommissie uit drie personen. Deze personen hebben geen werkrelatie met Centrada. Belangenvereniging Aedes heeft in 2023 geadviseerd vijf leden aan te stellen. Gezien de omgang en grootte van Centrada en het jaarlijks aantal geschillen, is in overleg met de HVOB afgesproken om het huidige aantal leden te continueren. Bekijk hier het rooster van aftreden van de geschillencommissie.

U kunt in twee soorten situaties bij de geschillencommissie terecht

  • Klacht dienstverlening
    In geval van een klacht over de dienstverlening beoordeelt de Geschillencommissie of Centrada juist heeft gehandeld. Vervolgens brengt zij een advies uit aan het bestuur van Centrada.
  • Klacht woonruimteverdeling
    In geval van een klacht over de woonruimteverdeling (bijvoorbeeld een afwijzing van een urgentieverzoek) toetst de Geschillencommissie of Centrada juist heeft gehandeld. Vervolgens komt zij met een bindende uitspraak. Dit betekent dat Centrada dit besluit altijd opvolgt. Als er tijdens het onderzoek nieuwe informatie op tafel komt, beslist de Geschillencommissie soms ook om de zaak terug te geven.

U kunt uw geschil per e-mail (voorkeur) of per post indienen

Per e-mail:
geschillencommissie@centrada.nl

Per post:
Geschillencommissie Centrada
p/a Postbus 120
8200 AC LELYSTAD