Urgentie

Hoewel er veel noodsituaties denkbaar zijn waarin een (andere) betaalbare huurwoning de oplossing biedt, wijst Centrada maar beperkt met voorrang een woning toe. Zo blijven er zoveel mogelijk woningen beschikbaar voor alle woningzoekenden. U leest in het ‘Urgentiereglement Centrada’ welke urgente situaties in aanmerking komen voor urgentie. Denkt u dat uw situatie recht geeft op urgentie, dan leest u hieronder hoe de aanvraagprocedure verloopt. Komt u niet in aanmerking, dan kunt u via onze website reageren op ‘lootwoningen’. Ook zonder lange inschrijftijd komt u hiervoor in aanmerking.

Stap 1: Vul het aanvraagformulier urgentie in

U kunt op basis van uw antwoorden zelf zien of u voor urgentie in aanmerking komt. Ook blijkt uit het aanvraagformulier welke bewijsstukken u moet aanleveren om uw situatie aan te tonen.

Stap 2: Lever uw aanvraag in

Het ingevulde Aanvraagformulier Urgentie en de gevraagde bewijsstukken (kopieën) kunt u opsturen naar Centrada, ter attentie van De urgentiecommissie, postbus 120, 8200 AC, Lelystad. Digitaal toesturen kan ook via wonen@centrada.nl. Graag bij het onderwerp ‘Urgentieaanvraag’ zetten.

U mag uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de Klantenservice van Centrada op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad. Ons kantoor is open voor bezoek van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Als u geen kopieën van originelen heeft dan maakt Klantenservice graag even een kopie voor u.

Stap 3: Gesprek om uw urgentieaanvraag te controleren

U wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw urgentieaanvraag uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek hoort één van onze verhuurconsulenten graag de achtergrond van uw urgentieaanvraag. Zo kunnen wij beoordelen of uw formulier goed is ingevuld en u de juiste en volledige documenten aanlevert. Er wordt geen advies gegeven over het wel of niet krijgen van urgentie. Wel helpt de verhuurconsulent u om uw aanvraag zo goed en compleet mogelijk aan te leveren bij de urgentiecommissie. Is uw aanvraag compleet en wilt u dat de urgentiecommissie uw aanvraag behandelt, dan betaalt u na afloop van het gesprek per pinbetaling € 75,00 behandelingskosten. De verhuurconsulent stuurt uw aanvraag door naar de urgentiecommissie.

Stap 4: Behandeling aanvraag door urgentiecommissie

De urgentiecommissie besluit uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de doorgestuurde aanvraag of u wel of geen urgentie krijgt. Als een medisch dossieronderzoek nodig is, dan neemt de urgentiecommissie een besluit binnen vier weken nadat ze het advies van de arts heeft ontvangen. Houdt u er rekening mee dat het opstellen van een dergelijk advies gemiddeld zes weken duurt. Het besluit van de urgentiecommissie ontvangt u schriftelijk.