Zelf klussen

U mag uw woning verbouwen of veranderen naar eigen smaak. Wel vindt Centrada het belangrijk dat u de kwaliteit en veiligheid van uw woning in stand houdt. Daarom moet u Centrada soms eerst om toestemming vragen. In de folder 'Zelf klussen in uw woning' vindt u onder andere meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Voor welke veranderingen u vooraf toestemming moet vragen.
  • Kwaliteitseisen waar een verandering aan moet voldoen.
  • Wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de verandering.
  • Wat er met de verandering gebeurt als u gaat verhuizen.
  • Of u in aanmerking komt voor een vergoeding als u de verandering laat zitten bij verhuizing.

Via het digitale aanvraagformulier kunt u toestemming vragen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Kluswijzers

Voor de meest voorkomende veranderingen zijn kluswijzers ontwikkeld. In deze brochures staan aanvullende eisen beschreven, maar ook handige tips en informatie.