Asbest

Asbest is een slijtvast en goedkoop materiaal dat vroeger veel werd gebruikt als bouwmateriaal in woningen. Als er kleine asbestvezeltjes loskomen en worden ingeademd, kan dit een risico vormen voor de gezondheid. Daarom is asbest sinds 1993 verboden.

Als uw woning voor 1994 gebouwd is, kan er asbest in zitten

In de afgelopen jaren heeft Centrada in beeld gebracht in welke woningen asbest verwerkt zou kunnen zijn. We vinden het belangrijk u goed te informeren over óf en waar er mogelijk asbest in uw woning zit. De asbest die in de woning zit, is vrijwel altijd verwerkt in verhard materiaal, zoals golfplaten en vensterbanken. Zolang dit in goede staat verkeert, niet beschadigd is en niet wordt bewerkt, vormt het geen risico voor de gezondheid. Centrada verwijdert asbest als dat nodig is.

Of en waar er mogelijk asbest in uw woning zit kunt u hier bekijken of opvragen bij onze klantenservice.

Wees voorzichtig met klussen en verbouwen

U mag in deze asbesthoudende toepassingen niet zagen, boren, schroeven, schuren, breken of slopen. Asbest kan ook zijn verwerkt in producten die voor 1984 zijn geproduceerd, zoals vloerbedekking (zeil of tegels), plantenbakken of golfplaten dakjes van voor 1994. Ook daarvoor geldt dat u die niet mag bewerken.

In de volgende situaties raden we u aan contact op te nemen met Centrada:

  • Als u gaat klussen in een woning die is gebouwd voor 1994; informeer vooraf over de mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning. Wanneer u grote veranderingen in u woning wilt doorvoeren, moet u daarvoor altijd toestemming vragen bij Centrada via een ZAV-aanvraag.
  • Als u een asbesttoepassing wilt verwijderen; nooit zomaar zelf asbest verwijderen, ook geen vloerzeil of golfplaat. Wilt u asbest verwijderen, neem dan contact op met Centrada of met de gemeente Lelystad. Zij kunnen u informeren over de stappen die u moet nemen om dit op een veilige en wettige wijze te doen.
  • Als u vermoedt dat u beschadigd asbest, asbest in slechte staat of niet-hechtgebonden asbest in huis hebt, kunt u contact opnemen met Centrada. Onze medewerkers zijn opgeleid om de situatie te beoordelen.
  • Als u vermoedt dat er asbestvezels zijn vrijgekomen bij werkzaamheden die u heeft uitgevoerd in uw woning. Centrada kan u persoonlijk adviseren.

Meer informatie

In de brochure 'Wat u moet weten over asbest' vindt u meer informatie over asbest, de risico’s van asbest, of asbest (altijd) moet worden verwijderd, wat het asbestbeleid van Centrada is en welke regels er voor huurders gelden met betrekking tot asbest. Leest u ook de brochure 'Vraag en antwoord over asbest'.

Aanvullende vragen?

Onze medewerkers zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 bereikbaar via telefoonnummer (0320) 239 600.