Huurovereenkomst

Als u een woning huurt bij Centrada, dan sluit u een huurovereenkomst met ons af. In de huurovereenkomst staat onder andere wie de woning huurt, wat het adres is en de huurperiode en huurprijs.

Verschillende soorten huurovereenkomsten

De meeste huurcontracten bij Centrada zijn voor onbepaalde tijd (ook wel vast huurcontract genoemd). In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het begeleid wonen naar een woning van Centrada, gaan we een tijdelijk contract aan van één of twee jaar. Op deze manier kan van beide kanten gekeken worden of het bevalt en of de tijdelijke huurovereenkomst omgezet gaat worden naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over de verschillende soorten huurovereenkomsten die er zijn, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Rechten en plichten in de algemene huurvoorwaarden

Op de huurovereenkomst zijn onze algemene huurvoorwaarden van toepassing. Hierin staan uw rechten en plichten en die van Centrada.