Veiligheid en cameratoezicht

Veiligheid en cameratoezicht

Het kan voorkomen dat Centrada besluit om in uw complex (tijdelijk) beveiligingscamera’s te plaatsen. Dit wordt gedaan wanneer blijkt dat er op bepaalde vaste plekken in het complex veelvuldig vernielingen, diefstallen of andere onrechtmatige zaken plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan een deur die vaak vernield wordt of een plek die vaak vervuild wordt.

Wanneer er bij u in het complex een of meerdere camera’s worden geplaatst, wordt u daarvan door Centrada altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook plaatsen we dan waarschuwingsborden of stickers bij de ingangen van het complex en bij elke camera. Zo is voor iedereen duidelijk zichtbaar dat er beveiligingscamera’s hangen.

De beelden die de camera’s registreren worden niet langer bewaard dan nodig is. Als er een incident geregistreerd is, worden de beelden alleen bekeken door de verantwoordelijke bij Centrada.

Incidenten en politie

Als er incidenten worden vastgelegd waarvan Centrada aangifte doet bij de politie, worden de beelden als bewijslast afgegeven aan de politie. Wanneer er door politie, recherche of een andere opsporingsdienst een verzoek wordt gedaan om de camerabeelden te krijgen, worden deze pas afgestaan nadat Centrada een schriftelijke beschikking tot vordering van het arrondissementsparket heeft ontvangen.

Rechten betrokkene

De betrokkene, de persoon die op beeld staat, heeft bepaalde rechten. Waaronder het recht om de beelden in te zien. Dit houdt echter niet in dat de betrokkene ook zomaar de beelden mag bekijken. Voordat beelden met de betrokkene gedeeld worden, moet gecontroleerd worden of de betrokkene ook echt alleen op beeld staat. Als dit niet het geval is, mogen de beelden niet door de betrokkene bekeken worden. De betrokkene mag de beelden niet bekijken, omdat dan de privacy van andere betrokkenen geschonden wordt. Ook hoeven de beelden niet gedeeld te worden als er sprake is van voorkoming, opsporing of vervolging in verband met strafbare feiten.

Een ander recht van de betrokkene is het recht om de beelden te laten wissen. Over het algemeen worden de beelden al gewist na het verstrijken van de maximale bewaartermijn van 96 uur, voorheen was dit 72 uur. Als de betrokkene deze termijn niet af wil wachten, kan de betrokkene aanspraak doen op het recht om gegevens te laten wissen. Ook hierbij geldt dat de betrokkene alleen in beeld moet zijn. Het recht op het wissen van de beelden geldt niet voor beelden waarop een strafbaar feit is vastgelegd.