Woonruimteverdeling

Beschikbare huurwoningen worden op maandag tot en met vrijdag op onze website geadverteerd. Deze woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur of loten. Dit wordt duidelijk in de advertentie aangegeven. Van de beschikbare woningen wordt jaarlijks circa 50% toegewezen op inschrijfduur en 25% op basis van loten. Het streven is dat maximaal 25% van de beschikbare huurwoningen direct wordt bemiddeld. Deze woningen worden niet geadverteerd en zijn bedoeld voor urgente woningzoekenden. Denk hierbij aan urgenten op basis van het urgentiereglement, zorgurgenten en vergunninghouders. Lees hier waarom sommige mensen voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Meer informatie vindt u in de brochure Regels woonruimteverdeling Centrada.

Gelijke kansen voor alle doelgroepen

Bij Centrada streven wij ernaar dat alle woningzoekenden naar verhouding evenveel kans maken op een huurwoning. Als dit niet het geval is sturen wij bij. Uit recent onderzoek is gebleken dat de inkomensgroep alleenstaand met een inkomen tussen de € 27.726 en € 47.699 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tussen de € 37.626 en € 52.671 relatief minder kans maakt op een huurwoning dan andere inkomensgroepen. Dat komt omdat ze deels voor hetzelfde aanbod in aanmerking komen als de lagere inkomensgroep, maar op minder woningen kunnen reageren. Vanaf juli 2024 is het aanbod daarom deels gesplitst. Woningzoekenden uit de verschillende inkomensgroepen kunnen daardoor minder vaak op dezelfde woningen reageren. Daarmee willen we bereiken dat alle doelgroepen naar verhouding evenveel kans maken op een woning.

Verantwoording verhuring

Op onze website staat een overzicht met alle woningen die we de afgelopen drie maanden hebben verhuurd. In dit overzicht vindt u terug op welke wijze de woning is toegewezen, hoeveel woningzoekenden er reageerden en op welke positie de nieuwe huurder stond en hoe lang deze al stond ingeschreven als woningzoekende.