ANBI-status

Centrada Wonen

Statutaire naam
Woonstichting Centrada

RSIN
803033023

Kamer van Koophandel
39047475

Post- en bezoekadres
Postbus 120
8200AC Lelystad

Wigstraat 18
8223EG Lelystad

Website
www.centrada.nl

Missie en doelstellingen

Missie
Centrada werkt in Lelystad aan betaalbaar wonen en een duurzame kwaliteit in buurten waar mensen zich thuis voelen.

Doelstellingen
Lees hier de prestatieafspraken van gemeente, HVOB en Centrada over 2022.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het ondernemingsplan voor de periode 2022-2026 bevat de volgende speerpunten:

 1. Beschikbaarheid
  Het bieden van een thuisgevoel start met het beschikbaar hebben van voldoende woningen.
 2. Kwaliteit woningen en portefeuille
  Het bieden van woningen met een goede, duurzame, toekomstgerichte kwaliteit is een randvoorwaarde voor het bieden van een thuisgevoel.
 3. Betaalbaarheid
  De prijs voor het (t)huis moet in balans zijn met de draagkracht van de bewoners.
 4. Wonen en zorg
  Voor een deel van de huurders moet, voor het thuisgevoel, wonen worden aangevuld met zorg.
 5. Kwaliteit buurt en stad
  Je thuis voelen gaat verder dan de woning: ook de (directe) woonomgeving speelt een grote rol.

Bestuurssamenstelling en Raad van commissarissen

Bestuurssamenstelling
Martine Visser, directeur-bestuurder

Raad van Commissarissen

 • R.J. Zuidema (voorzitter RvC)
 • M. Muller (vicevoorzitter RvC)
 • WJ. Bos
 • L. Van der Sluis
 • AW. Bijl
 • L. Schelwald

Beloningsbeleid bestuur en personeel

Beloningsbeleid Bestuur
De bezoldiging van de de directeur-bestuurder wordt bepaald volgens klasse F van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting, aansluitend op de Wet Normering Topinkomens (WNT). Zie voor meer informatie het meest recente jaarverslag

Belonginsbeleid Personeel
Het beloningsbeleid is conform de CAO Woondiensten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deze staan beschreven in het jaarverslag 2022