Woningruil

Als u om wat voor reden dan ook naar een andere woning, buurt of plaats wilt verhuizen, kan woningruil uitkomst bieden. Twee partijen nemen dan elkaars woning in gebruik.

Aan woningruil zijn voorwaarden verbonden

De voorwaarden

 • Centrada moet alle huurwoning ‘passend verhuren’. Dit betekent dat de huurprijs, de huishoudgrootte en uw inkomen bij elkaar moeten passen. U kunt bij uw verhuurder(s) opvragen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de betreffende woning te mogen huren. 
 • U kunt alleen woningruil aanvragen als u minimaal één jaar op het huidige adres woont.
 • De ruilpartner moet na de woningruil minstens één jaar in de woning blijven wonen.
 • Bij woningruil gaat Centrada ervan uit dat betrokkenen elkaars woning accepteren in de staat waarin deze zich bevindt. U woont in de woning die u wilt ruilen en u bent, net als uw ruilpartner, een goed huurder die geen overlast veroorzaakt en geen huurachterstand heeft.
 • Voor bepaalde woningen geldt een leeftijdseis. U kunt niet ruilen van woning als u en/of uw ruilpartner niet aan de criteria voldoet die voor de woningen gelden.
 • Als u de woning samen met anderen huurt, moeten ook uw medehuurders toestemming geven voor de woningruil.
 • U kunt niet ruilen als Centrada plannen heeft om uw woning te verkopen of te herontwikkelen.
 • Als u van woning ruilt met iemand die niet bij Centrada huurt, hebben we een verhuurdersverklaring van uw ruilpartner(s) nodig.

Meer informatie vindt u in de brochure 'Woningruil'.

U moet zelf een ruilpartner zoeken

Dit kan iemand zijn die ook bij Centrada huurt, maar dat hoeft niet. U kunt ook met een huurder van een andere corporatie van woning ruilen. Een ruilpartner vindt u via:

 • Sociale media
 • Een advertentie in de krant
 • Een oproep bij de supermarkt

Heeft u zich ingelezen en een ruilpartner gevonden?

Vul dan het aanvraagformulier in. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u de aanvraagkosten van € 60,00 per pin heeft voldaan aan onze balie.

Heeft u verder nog vragen over woningruil?

Neem dan contact op met het team Verhuur van Centrada. Onze medewerkers zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0320) 239 600.