Jaarrapport 2023: Centrada investeert in verduurzaming, nieuwbouw en fijne buurten

In Lelystad huurt drie van elke tien huishoudens een woning bij Centrada. De corporatie speelt daarmee een belangrijke rol in de woningvoorziening in de stad. Het doel van Centrada is om wonen in Lelystad nog aantrekkelijker te maken. Wij doen dit door nieuwe, betaalbare en kwalitatief goede woningen te bouwen. En te investeren in het huidige bezit en leefbare wijken. In het jaarrapport 2023 leest u wat Centrada vorig jaar heeft gedaan om het verschil te maken.

Martine Visser, directeur-bestuurder Centrada: “Klanten willen van ons in de eerste plaats een goede en betaalbare woning. In 2023 hebben wij flink geïnvesteerd in ons woningbezit. Ook hebben we geprobeerd de woonlasten van huurders terug te dringen door woningen te verduurzamen. Als onderdeel van de nationale prestatieafspraken kregen 4.400 huurders een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 70, omdat zij te duur woonden vergeleken met hun inkomen. Voor deze huurders was dat in tijden van hoge energieprijzen en inflatie natuurlijk erg fijn. Voor ons betekent dit een extra uitdaging. Zeker omdat de bouw- en onderhoudskosten fors gestegen zijn, net als de rente. Als corporatie kiezen wij ervoor om te blijven investeren in nieuwbouw. Om de zoekduur van de bijna 20.000 ingeschreven woningzoekenden terug te dringen is nieuwbouw namelijk cruciaal.”

Planmatig onderhoud
Centrada zorgt voor goed onderhouden woningen waar haar huurders naar tevredenheid wonen. Daarvoor voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit. In 2023 werden 2.036 woningen via planmatig onderhoud verbeterd. Dit is een vijfde van het bezit van de woningcorporatie.

Besparen op woonlasten door verduurzaming
De huur en de energielasten vormen voor huurders samen vaak het grootste deel van de woonlasten. Door woningen te verduurzamen kunnen bewoners besparen op hun energielasten. Ook maakt het de woningen comfortabeler. In 2023 heeft Centrada zonnepanelen aangebracht op 998 van haar woningen. Hierdoor staat de teller inmiddels op ruim 3.100 woningen. Dit betekent dat een derde van het bezit is voorzien van zonnepanelen. Dat is fors boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast heeft de woningcorporatie 1.047 woningen voorzien van andere duurzaamheidsmaatregelen. Al deze investeringen leiden tot betere energielabels. Gemiddeld hebben de woningen van Centrada al energielabel B.

Nieuwbouw: 120 erbij en 210 woningen in aanbouw
De woningnood blijft hoog. Vorig jaar stonden 19.615 mensen bij Centrada ingeschreven als woningzoekende. De gemiddelde inschrijfduur bedroeg 5,8 jaar en de gemiddelde zoekduur 3,2 jaar. Deze cijfers zeggen genoeg: er moeten woningen bij. Centrada blijft zich dan ook inzetten voor meer nieuwbouw en meer doorstroming binnen het bestaande woningbezit. In 2023 werden er 120 nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast werd met de voorbereidingen voor de bouw van nog eens 210 woningen gestart. De woningcorporatie heeft als doel jaarlijks gemiddeld 250 nieuwe woningen te bouwen.

Samen maken we Lelystad
Of iemand ergens fijn woont, wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woning. Ook de woonomgeving en het contact met de buren spelen een belangrijke rol. Daarom investeert Centrada veel in de leefbaarheid in de wijken. Dit doen zij vaak samen met partners uit de stad. Een voorbeeld daarvan is de wijkaanpak Wold. In deze buurt werden zowel huurwoningen (door Centrada) als particuliere koopwoningen (met hulp van de gemeente) opgeknapt. Ook was er aandacht voor de bewoners zelf en werd er in samenwerking met Welzijn Lelystad gekeken wat er achter de voordeur speelt. Bij de uitvoering van dit project werd aansluiting gezocht bij het programma Samen Lelystad Oost.

U vindt het jaarrapport 2023 hier.