Werkwijze huisvesting van leerkrachten met voorrang vastgelegd in convenant

Structurele aanpak voor terugdringen lerarentekort

Op donderdag 16 mei hebben woningcorporatie Centrada, gemeente Lelystad en schoolbesturen van het PO en VO een stap gezet in de aanpak van het lerarentekort met de ondertekening van het convenant ‘Huisvesting leerkrachten met voorrang’. Na een succesvolle pilot van de voorrangsregeling hebben de partners besloten de werkwijze te bestendigen in een convenant.

In totaal zijn tijdens de twee jaar durende pilot 20 woningen toegewezen aan leerkrachten met als doel om ze naar Lelystad te trekken of ze hier te behouden. Het gaat om 12 leerkrachten in het voortgezet onderwijs, 7 in het primair onderwijs en 1 in het speciaal onderwijs.

Investeren in goede leerkrachten
Lelystad is een aantrekkelijke en jonge stad om te wonen en te werken. De scholen bieden volop mogelijkheden voor de beroepsgroep om zich te ontwikkelen en een uitdagende werkomgeving. Maar het ontbreken van een woning kan een reden zijn niet (meer) te kiezen voor lesgeven bij een Lelystadse school. De betrokken partners bouwen aan een samenleving en willen graag hierin investeren om goede leerkrachten aan te trekken of te behouden. “Het hebben van een woning is voor veel leerkrachten een belangrijke factor om te overwegen in Lelystad les te geven”, aldus wethouder Dennis Grimbergen. “Met het ondertekenen van het convenant is een belangrijke stap gezet in het gezamenlijk terugdringen van het lerarentekort. Met de betrokken partners zetten we ons in voor het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel in het onderwijs.

Voorrangsregeling niet nadelig voor andere woningzoekenden
Centrada bepaalt per jaar met de gemeente Lelystad het aantal beschikbare woningen voor de uitvoering van het convenant. Deze worden vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken. Voor 2024 stelt Centrada 10 woningen beschikbaar. Olaf van de Rijdt, manager Wonen bij Centrada, licht toe: “We willen ervoor zorgen dat dit convenant, waarbij sommige mensen voorrang krijgen, niet nadelig is voor andere woningzoekenden. Daarom hangt het aantal beschikbare huizen af van hoeveel nieuwe huurwoningen erbij worden gebouwd door Centrada.”

Een soortgelijk convenant met betrekking tot zorgpersoneel is in voorbereiding.

Partners
Het convenant ‘Huisvesting leerkrachten met voorrang’ is ondertekend door de volgende partners:
Woningcorporatie Centrada, gemeente Lelystad, Stichting SchOOL, stichting SKOFV, stichting SCPO, stichting SVOL, Aeres vmbo en stichting Eduvier.