Nieuw: het online huurderspanel van Centrada

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze huurders. Regelmatig voeren we overleggen met onder andere de huurdersbelangenvereniging Ons Belang (HVOB), bewonerscommissies en buurtambassadeurs. En ook gaan we met huurders in gesprek over allerlei onderwerpen. 

Online huurderspanel
Om nog meer huurders een stem te geven, starten we met een online huurderspanel. De panelleden leggen we zo'n drie à vier keer per jaar een online vragenlijst voor over onderwerpen die voor u en voor ons belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de woning en de woonomgeving, woonwensen, communicatie en de dienstverlening van Centrada. Na elk onderzoek delen we de resultaten met u en vertellen wij u wat we ermee gaan doen.

Hoe werkt het?
Als u zich heeft aangemeld voor deelname aan het online huurderspanel, ontvangt u van ons een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 10 minuten. Bij elk onderzoek kunt u zelf bepalen of u meedoet of niet. Wilt u niet meer deelnemen aan het online huurderspanel dan kunt u zich makkelijk weer afmelden.

Vindt u het leuk uw mening te geven?
Meld u dan aan voor het online huurderspanel. Uw mening is belangrijk en helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.