Positieve beoordeling voor Centrada

Lokaal betrokken, ambitieus en van betekenis voor Lelystad
Mooie cijfers voor Centrada in het visitatierapport 2022 

Woningcorporatie Centrada heeft een positieve beoordeling ontvangen in het recente visitatierapport voor de periode 2019 tot en met 2022. De onafhankelijke commissie prijst de betrokkenheid van Centrada bij de stad, haar ambitieuze inzet en significante bijdrage aan de samenleving. Het visitatierapport, dat iedere corporatie eens in de vier jaar moet laten uitvoeren, evalueert het maatschappelijke presteren van de woningcorporatie vanuit verschillende perspectieven.

Betekenisvolle bijdrage aan Lelystad
De visitatiecommissie erkent dat woningcorporatie Centrada een cruciale rol speelt in de woningvoorziening van Lelystad. Met een bezit van ongeveer 10.000 verhuureenheden, waarvan 9.300 woningen, beheert de corporatie maar liefst 27% van alle woningen in de stad. Dit weerspiegelt de verantwoordelijkheid die Centrada voelt om de groei en kwaliteit van Lelystad te ondersteunen.

Ambities en prestaties in balans
Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada, benadrukt: "Wij zijn dankbaar dat de inzet die we leveren in de gemeente Lelystad gewaardeerd wordt. Dat is een compliment naar de hele organisatie, die we graag in ontvangst nemen. Zonder de inzet van alle medewerkers gezamenlijk kun je de gestelde doelen en prestaties niet realiseren."
De visitatiecommissie prijst de inspanningen van Centrada in het aanpakken van belangrijke uitdagingen, zoals het verminderen van woningnood, verduurzaming en het versterken van leefbaarheid. De samenwerking tussen de corporatie, gemeente Lelystad en andere maatschappelijke organisaties wordt als constructief en effectief beschouwd.

Samenwerking en visie voor de toekomst
Centrada heeft haar betrokkenheid bij de gemeenschap bewezen door samenwerkingen te stimuleren, leefbaarheidsinitiatieven te bevorderen en duurzame woonoplossingen te ontwikkelen. De commissie erkent dat Centrada haar verantwoordelijkheid serieus neemt en naar verdere verbeteringen streeft. Martine Visser voegt toe: "We willen de komende jaren samen met de huurdersbelangenvereniging HVOB, gemeente Lelystad en alle maatschappelijke partners meer woningen realiseren, onze huurders een betere dienstverlening bieden en onze bewoners meer kansen op woongeluk bieden. De huidige samenwerking binnen het maatschappelijke netwerk biedt daarvoor alle mogelijkheden."

Het visitatierapport benadrukt dat Centrada goed gepositioneerd is om haar rol als betrokken en verantwoordelijke woningcorporatie in Lelystad te vervullen.