Online huurderspanel

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze huurders. Regelmatig voeren we overleggen met onder andere de huurdersbelangenvereniging Ons Belang (HVOB), bewonerscommissies en buurtambassadeurs. Ook gaan we met huurders in gesprek over allerlei onderwerpen.

Online huurderspanel

Om nog meer huurders een stem te geven, hebben we het online huurderspanel. De panelleden leggen we 3 à 4 keer per jaar een online vragenlijst voor over diverse onderwerpen zoals de woning en woonomgeving, woonwensen, communicatie en de dienstverlening van Centrada.

Waarom meedoen?

Uw mening telt. Want voor ons is het erg belangrijk om informatie van u te krijgen over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Na elk onderzoek delen we de resultaten met u en vertellen wij u wat we ermee gaan doen.

Voor wie is het huurderspanel?

Voor huurders die het leuk vinden om af en toe hun mening te geven over onderwerpen die voor u en ons belangrijk zijn.

Om deel te nemen aan het online huurderspanel van Centrada moet u:

  • Huurder van Centrada zijn
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Een e-mailadres hebben
  • Toegang tot internet hebben

Hoe werkt het?

Als u zich heeft aangemeld voor deelname aan het online huurderspanel, ontvangt u van ons 3 à 4 keer per jaar per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 10 minuten. Bij elk onderzoek kunt u zelf bepalen of u meedoet of niet. Wilt u niet meer deelnemen aan het online huurderspanel dan kunt u zich makkelijk weer afmelden. Klik op de afmeldlink onderaan in de mail die u ontvangt bij een nieuwe vragenlijst.

Hoe gaat Centrada om met uw gegevens?

Bij deelname aan het huurderspanel worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor dit huurderspanel. Persoonsgegevens gebruiken wij niet bij de verwerking van de vragenlijsten en bij de rapportage over de onderzoeksresultaten.